Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2021

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaké změny v dani z příjmů přinesl rok…

Jaké změny v dani z příjmů přinesl rok 2021 pro OSVČ?

Ačkoli se zrušení superhrubé mzdy dotýká hlavně zaměstnanců, část změn platí i pro podnikatele. Je jí zrušení solidární přirážky, kterou nahradí druhé pásmo daně ve výši 23 %. To se vztahuje pouze na příjmy nad 4násobek průměrné mzdy, což v příštím roce odpovídá částce 141 764 Kč. Do této hranice se příjmy daní klasicky, 15% sazbou. Novinkou je, že 23% sazba se vztahuje kromě příjmů ze zaměstnání či podnikání i na příjmy z pronájmu, dividend, úroků nebo prodeje cenných papírů, který není osvobozený od daně.

Protože změny v daních nezačaly v roce 2021 platit na jeho počátku, osoby, které podávají daňové přiznání (OSVČ, zaměstnanci s příjmy z podnikání či pronájmu atp.) a u kterých změny znamenají zvýšení zdanění, si mohou vybrat, zda se budou v přiznání řídit pravidly platnými ještě v lednu 2021 (po staru, tedy 15% sazba daně a solidární přirážka) nebo pravidly platnými od února 2021 (tedy daňová pásma 15 a 23 %, bez solidární přirážky).

 

V roce 2021 dochází od února (s platností zpětně od počátku roku) také ke zvýšení základní daňové slevy na poplatníka a to na 27 840 Kč ročně. V roce 2022 se tato sleva opět zvýší, na 30 840 Kč.