Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Za jakých podmínek mohu uplatňovat…

Za jakých podmínek mohu uplatňovat výdaje paušálem?

Rozhodnutí, zda využít výdajový paušál nebo skutečně dosažené výdaje, je na samotném podnikateli. Ten si musí na daňové kalkulačce spočítat, která varianta je pro něj výhodnější. Volbu může ovlivnit i fakt, že v případě výdajového paušálu není nutné evidovat jakékoli výdaje (ale také není možné uplatňovat jakékoli výdaje nad rámec paušálu), takže řešení vyžaduje mnohem méně administrativy.

Výdajové paušály se stanovují jako % z příjmů a liší se podle druhu činnosti, kterou podnikatel vykonává:

  • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě,

  • 60 % pro ostatní živnostníky,

  • 40 % pro ostatní OSVČ (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři),

  • 30 % pro příjmy z pronájmu.

Výše příjmů, od kterých se dají výdaje uplatněné paušálem odečíst, je omezena. Máte-li za rok příjmy nad tuto hranici, můžete uplatnit paušály pouze do limitu výdajů, který vychází ze stanoveného mezního příjmu. Ten dosahuje v současnosti 2 mil. Kč. Je to maximum příjmů, proti kterým lze paušál uplatnit.

V současnosti tedy od mezního příjmu odvodíme následující maximální částky uplatnitelných výdajů dle výše paušálu:

  • u 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1 600 000 Kč,

  • u 60% paušálu lze uplatnit výdaje max. do částky 1 200 000 Kč,

  • u 40% paušálu lze uplatnit výdaje max. do částky 800 000 Kč,

  • u 30% paušálu lze uplatnit výdaje max. do částky 600 000 Kč.