Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2024

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Do kdy musím podat daňové přiznání?

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Podáváte-li jako podnikatelé přiznání v papírové podobě a po vlastní ose, musíte to podle daňového řádu stihnout nejpozději do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Termín vždy vychází na období na přelomu konce března a začátku dubna.

Samozřejmě vždy musí vyjít na pracovní den a tak se datum může drobně posouvat podle toho, zda konec března vyjde na víkend. Pak se termín posouvá na nejbližší další pracovní den. Povinnost včasného podání splníte i tak, že poslední den řádného termínu podáte obálku s formulářem na poště. Daňový řád umožňuje odevzdat přiznání bez postihu ještě o 5 pracovních dnů později. V takovém případě už ale musí být formulář opravdu u správce daně, pravidlo s podáním na poště zde neplatí.

V případě elektronického podání přiznání platí o měsíc delší lhůta než pro papírové podání. Toto pravidlo se nevztahuje na poplatníky, kteří využili služeb daňového poradce. Těm se totiž už tak řádný termín posouvá o tři měsíce, na konec června (opět v závislosti na tom, jak vychází pracovní dny). Už ale nemusíte do konce března informovat příslušný finanční úřad a doručit mu plnou moc pro daňového poradce.

Pokuta za pozdní podání přiznání činí 0,05 % daně za každý den z prodlení a předepisuje se až pokud dosáhne minimálně 1000 Kč.

Ve výjimečných případech je možné finanční úřad také požádat o prodloužení termínu pro podání přiznání, nejdéle však o tři měsíce. To v případě, že vám ve včasném odevzdání formuláře brání nějaké závažné objektivní překážky (např. nemoc apod.). I tuto žádost musíte správci daně (finančnímu úřadu) doručit nejpozději do konce března.

Pokud máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musíte daňové přiznání podávat jen datovou zprávou ve formátu a struktuře podle § 71 odst. 1 daňového řádu (tedy podepsanou uznávaným elektronickým způsobem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).

Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky pro fyzické osoby, které mají zpřístupněnou datovou schránku, byla v minulosti zrušena. Povinně musí elektronicky podávat přiznání ve stanoveném formátu jen subjekty, které mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona. Od roku 2023 do této skupiny patří všechny právnické osoby bez výjimky a také všechny podnikající fyzické osoby.