Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Co je to paušální daň a kdy ji mohu…

Co je to paušální daň a kdy ji mohu využít?

Paušální daň má podnikatelům ulehčit od administrativy pomocí jedné platby, která je zbaví nutnosti podávat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. 

Paušální daň  je možné využít od roku 2021 podnikateli s příjmy (nově) do 2 mil. Kč ročně, kteří nejsou plátci DPH. OSVČ zároveň nesmí být v insolvenčním řízení, nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti nebo být zároveň zaměstnána (s výjimkou závislé činnosti, která se daní srážkou).

Protože se od letošního roku limit příjmů dvojnásobně navýšil a rozpětí příjmů by tak bylo pro jednu úroveň paušální daně příliš široké, je nově paušální daň rozdělena do tří pásem podle výše příjmů a druhu činnosti s různou výší paušálních záloh.

První pásmo je určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Kromě tohoto pravidla ale bude pro rozřazení do pásem svou roli hrát i typ činnosti, který určuje výši možného výdajového paušálu. Tedy 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství, 60 % pro ostatní živnosti, 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů nebo 30 % pro příjmy z pronájmu).

V prvním pásmu jsou zařazeni podnikatelé s příjmy do 1 mil. Kč bez ohledu na typ činnosti. Mohou se tam ale zařadit také OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč v případě, že mohou aspoň na 75 % těchto příjmů uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál a dále podnikatelé s příjmy do 2 mil. Kč, pokud aspoň na 75 % těchto příjmů mohou uplatnit 80 % výdajový paušál.

Budou odvádět měsíční platbu v původním složení zálohy na paušální daň. Obsahuje minimální zálohu na zdravotní pojištění, 1,15násobku minimální zálohy na sociální pojištění a platbu na daň z příjmů ve výši 100 Kč měsíčně. Pro rok 2023 je tato měsíční platba ve výši 6208 Kč. 

Do druhého pásma spadají podnikatelé s příjmy do 1,5 mil. Kč bez ohledu druh činnosti a pak také podnikatelé s příjmy do 2 mil. Kč v případě, že mohou aspoň na 75 % těchto příjmů uplatnit 60 % či 80% výdajový paušál. Jejich měsíční platba pak pro rok 2023 činí 16 000 Kč (3591 Kč za zdravotní pojištění, 7446 Kč na důchodové pojištění a 4963 Kč na daň z příjmů). 

Třetí pásmo je určené pro podnikatele s příjmy do 2 mil. Kč za rok bez ohledu na to, jaký druh činnosti vykonávají. Ti v roce 2023 platí paušální daň ve výši 26 000 Kč měsíčně (5292 Kč na zdravotní pojištění, 11 388 Kč na důchodové pojištění a 9320 Kč na daň z příjmu).

Než se OSVČ k paušální dani přihlásí, měly by si spočítat, zda se jim vyplatí, protože v paušální dani je zahrnuta daň z příjmů, kterou někteří podnikatelé po uplatnění slev neplatí. Pokud jste ale v režimu paušální daně, nemáte nárok na uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění nebo nezdanitelných částí základu daně. 

Přechod na paušální daň je možný vždy k 1. dni daného roku. Při zahájení činnosti během roku se do režimu paušální daně vstupuje počátkem měsíce, ve kterém byla činnost zahájena. 

O změně musíte informovat finanční úřad na předepsaném tiskopisu či datovou zprávou do desátého dne ve zdaňovacím období, kdy na paušální daň chcete přejít. Tedy do 10. ledna. Pokud tento den vychází na víkend, posouvá se termín na nejbližší následující pracovní den.

Paušální daň je splatná do 20. dne měsíce, za který se platí (s výjimkou zahájení podnikatelské činnosti se souběžným přihlášením k paušální dani, kdy se splatnost první platby posouvá na termín splatnosti za další měsíc, tedy na 20. den následujícího měsíce, kdy se mimořádně zaplatí dvě platby).