Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2022

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Co je to paušální daň a kdy ji mohu…

Co je to paušální daň a kdy ji mohu využít?

Paušální daň má podnikatelům ulehčit od administrativy pomocí jedné platby, která je zbaví nutnosti podávat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. 

Paušální daň, kterou je možné využít od roku 2021, se skládá z minimální částky pojistného na zdravotní pojištění, 1,15násobku minimální částky zálohy na sociální pojištění a daně z příjmů ve výši 100 Kč měsíčně. Celkem pro rok 2021 činila měsíčně 5469 Kč. Pro rok 2022 činí 5994 Kč, takže se oproti minulému roku zvýšila o 525 Kč měsíčně.

Danit paušálně mohou pouze OSVČ s (předpokládanými) příjmy do 1 mil. Kč ročně, které nejsou plátci DPH. OSVČ zároveň nesmí být v insolvenčním řízení, nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti nebo být zároveň zaměstnána (s výjimkou závislé činnosti, která se daní srážkou).

Než se k jejímu placení OSVČ přihlásí, měly by si spočítat, zda se jim vyplatí, protože v paušální dani je zahrnuta daň z příjmů, kterou někteří podnikatelé po uplatnění slev neplatí. Platíte-li paušální daň, nemáte totiž nárok na slevy na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelné částky základu daně. Nový koncept zdanění se tak vyplatí hlavně OSVČ se 40% výdajovým paušálem, které mají vysoké příjmy a naproti tomu nemají kromě slevy na poplatníka nárok na žádná daňové slevy. Změnu je ale nutné nejprve propočítat.

Přechod na paušální daň je možný vždy k 1.dni daného roku. Při zahájení činnosti během roku se do režimu paušální daně vstupuje počátkem měsíce, ve kterém byla činnost zahájena. 

O změně musíte informovat finanční úřad na předepsaném tiskopisu či datovou zprávou do desátého dne ve zdaňovacím období, kdy na paušální daň chcete přejít. Tedy do 10. ledna. Pokud tento den vychází na víkend, posouvá se termín na nejbližší následující pracovní den.

Paušální daň je splatná do 20. dne měsíce, za který se platí (s výjimkou zahájení podnikatelské činnosti se souběžným přihlášením k paušální dani, kdy se splatnost první platby posová na termín splatnosti za další měsíc, tedy na 20. den následujícího měsíce, kdy se mimořádně zaplatí dvě platby).