Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaká je výše minimální měsíční zálohy…

Jaká je výše minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023?

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2023 činí pro hlavní činnost 2944 Kč.

Pro vedlejší činnost je stanovena ve výši 1178 Kč.

Pokud podnikatel jen pokračuje v činnosti, bude novou výši záloh pro daný rok platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podá Přehled o příjmech a výdajích. V případě, že z Přehledu za předchozí rok vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se tato nová výše bude hradit už v měsíci podání Přehledu. Pokud by v daném roce činnost zahajoval, budou pro něj platit minimální zálohy pro rok 2023 už od počátku činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začne (tedy klidně od ledna). 

Záloha se hradí v kalendářním měsíci, na který se vztahuje. Splatnost tedy končí posledním dnem daného měsíce. Při opožděné platbě zálohy na pojistné není účtováno penále v případě, že zálohu uhradíte nejpozději do konce následujícího měsíce.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 je stanovena na 2722 Kč. Nová výše minimální zálohy se v tomto případě platí vždy od ledna. Pokud podnikatel platil v předchozím roce vyšší než minimální zálohu, která bude platit další rok, změní se mu záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2022. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Minimální záloha na nemocenské pojištění, kterého se OSVČ účastní jen dobrovolně, pro rok 2023 činí 168 Kč.