Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2021

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaká je výše minimální měsíční zálohy…

Jaká je výše minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2021?

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2021 činí pro hlavní činnost 2588 Kč.

Pro vedlejší činnost je stanovena ve výši 1036 Kč.

Pokud podnikatel jen pokračuje v činnosti, bude novou výši záloh pro daný rok platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podá Přehled o příjmech a výdajích. V případě, že z Přehledu za předchozí rok vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se tato nová výše bude hradit už v měsíci podání Přehledu. Pokud by v daném roce činnost zahajoval, budou pro něj platit minimální zálohy pro rok 2021 už od počátku činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začne (tedy klidně od ledna). 

Záloha se hradí v kalendářním měsíci, na který se vztahuje. Splatnost tedy končí posledním dnem daného měsíce. Při opožděné platbě zálohy na pojistné není účtováno penále v případě, že zálohu uhradíte nejpozději do konce následujícího měsíce.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2021 je stanovena na 2393 Kč. Nová výše minimální zálohy se v tomto případě platí vždy od ledna. Pokud podnikatel platil v předchozím roce vyšší než minimální zálohu, která bude platit další rok, změní se mu záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2020. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.