Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2019

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaká je výše minimální měsíční zálohy…

Jaká je výše minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2019?

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2019 činí pro hlavní činnost 2388 Kč.

Pro vedlejší činnost je stanovena ve výši 955 Kč.

Pokud podnikatel jen pokračuje v činnosti, budete novou výši záloh pro daný rok platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podá Přehled o příjmech a výdajích. V případě, že z Přehledu za předchozí rok vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se tato nová výše bude hradit už v měsíci podání Přehledu. Pokud by v daném roce činnost zahajoval, budou pro něj platit minimální zálohy pro rok 2019 už od počátku činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začne (tedy klidně od ledna). Splatnost záloh je do 20. dne následujícího měsíce.

Od roku 2019 platí, že se záloha platí v kalendářním měsíci, na který se vztahuje, splatnost tedy končí posledním dnem daného měsíce. Nově je zavedena také tolerance při opožděné platbě zálohy na pojistné tak, že pokud zálohu uhradíte nejpozději do konce následujícího měsíce, nebude počítáno penále.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2019 je stanovena na 2208 Kč. Nová výše minimální zálohy se v tomto případě platí vždy od ledna. Pokud podnikatel platil v předchozím roce vyšší než minimální zálohu, která bude platit další rok, změní se mu záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.