Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2024

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Jaké mám povinnosti vůči úřadům, pokud…

Jaké mám povinnosti vůči úřadům, pokud chci začít se samostatnou výdělečnou činností?

Před zahájením podnikání je nutné si ujasnit, podle jakého zákona se bude vaše činnost řídit. Nejčastěji to bude živnostenský zákon. Jsou ale i činnosti, které lze provozovat bez živnostenského listu a upravuje je jiný zákon. Například advokátní či notářská nebo autorská činnost. Pak se musíte řídit přímo legislativou určenou pro danou oblast.

Zvolíte-li činnost, kterou upravuje živnostenský zákon, musíte nejprve zamířit na živnostenský úřad, kde vyplníte "Jednotný registrační formulář". Přes něj ohlásíte začátek podnikání a oznámíte zároveň činnost zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Dále se zde můžete přihlásit i k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů placené za zaměstnance. 

(Od roku 2024 dochází ke zrušení registrační povinnosti u finančního úřadu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Povinnost zůstává naopak právnickým osobám a plátcům daně v roli plátců příjmů ze závislé činnosti.)

Na živnostenském úřadě si zaregistrujete živnosti, které chcete vykonávat. Ty se obecně dělí na koncesované a ohlašovací. Ohlašovací živnosti provozujete na základě živnostenského oprávnění. Stačí splnit předepsané podmínky. Tyto živnosti se dále dělí na řemeslné, vázané a volné. (Řemeslné a vázané vyžadují odbornou způsobilost podle § 21 a § 22 živnostenského zákona a jsou vyjmenované v přílohách tohoto zákona. Volná živnost odbornou způsobilost nevyžaduje.)

Koncesované živnosti můžete provozovat pouze na základě koncese (koncesní listina) a začít s podnikáním tedy můžete až od jejího udělení.