Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Kdo musí podat daňové přiznání?

Kdo musí podat daňové přiznání?

Na tuto otázku odpovídá § 38g zákona o daních z příjmů (ZDP), podle kterého přiznání musíte podat, pokud:

 

  • jste měli za rok příjmy, které podléhají dani z příjmů, vyšší než 50 000 Kč (kromě příjmů osvobozených nebo těch, co se daní srážkou,

  • vykazujete daňovou ztrátu (tentokrát bez ohledu na výši příjmů),

  • máte příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců daně a nepodepsali jste u všech Prohlášení k dani nebo máte kromě příjmů za zaměstnání ještě jiné příjmy nad 20 000 Kč ročně nebo snižujete základ daně o bezúplatné plnění do zahraničí dle § 15 odst. 1 ZDP nebo jste odvedli zálohovou daň u dvou a více zaměstnavatelů souběžně v jednom měsíci,

  • jste daňoví nerezidenti uplatňující slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část základu daně,

  • jste osobou, kterou stanovil § 239 a násl. daňového řádu v případě úmrtí poplatníka nebo § 244 zákona daňového řádu v souvislosti s insolvenčním řízením (v těchto případech se pak postupuje podle § 38ga a § 38gb ZDP),

  • musíte dodanit odpočty ze smlouvy o životním pojištění nebo penzijního spoření ve třetím pilíři nebo dosud osvobozené příspěvky od zaměstnavatele kvůli předčasnému výběru nebo předčasnému zrušení smlouvy,

  • máte příležitostné příjmy nad 30 000 Kč za rok,

  • vás k tomu vyzve finanční úřad.