Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2024

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Kdy je pro mne jako OSVČ výhodné platit…

Kdy je pro mne jako OSVČ výhodné platit nemocenské pojištění?

K nemocenskému pojištění se podnikatelé hlásí jen dobrovolně. Z dávek nemocenského pojištění se podnikatelům vyplácí pouze nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a dlouhodobé ošetřovné. (Do legislativního procesu má vstoupit návrh, který přinese od roku 2025 pro OSVČ (stejně jako pro dohodáře) nárok na ošetřovné. A to v případě, že bezprostředně před vznikem potřeby ošetřování trvalo jejich pojištění aspoň tři kalendářní měsíce.)

Platby na nemocenské pojištění jsou od roku 2024 ve výši 2,7 % z vyměřovacího základu (do roku 2023 odpovídaly 2,1 % vyměřovacího základu). Jeho výši si podnikatel může určit sám. Maximální měsíční základ pro pojistné, ze kterého je odvozen denní vyměřovací základ pro výpočet dávky, nemůže být vyšší, než částka rovnající se průměru, který z vypočteného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden měsíc výkonu činnosti (k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží). Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, odpovídá měsíční základ minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. částce 8000 Kč. Minimální platba pojistného z tohoto minimálního měsíčního základu tak pro rok 2024 činí 216 Kč. Pojistné se platí za měsíc, na který se vztahuje, splatnost je tedy do posledního dne daného měsíce.

Pokud nezaplatíte v řádném termínu za daný měsíc pojistné alespoň v minimální výši, pojištění hned nezaniká. Máte šanci ho doplatit do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém bylo splatné. V případě, že pošlete omylem lednovou zálohu ještě ve výši za předchozí rok, můžete do konce února doplatit pojistné aspoň do výše 216 Kč a účast na nemocenském pojištění se nepřeruší.

Při zamyšlení nad tím, zda se vyplatí přihláška k nemocenskému pojištění, je na místě připomenout, že nemocenské se vyplácí až od 15. dne pracovní neschopnosti (zaměstnanci dostávají od 1. do 14. dne pracovní neschopnosti náhradu od zaměstnavatele), takže pro podnikatele nemůže tato dávka fungovat jako prostředek finančního zabezpečení při krátkodobé nemoci.

Dále je nutné zvážit výši případné vyplácené dávky vzhledem k výši plateb na nemocenské pojištění. A to i s přihlédnutím k tomu, že nárok na dávky nemocenského pojištění vzniká až po určité době účasti na něm (viz FAQ Dávky nemocenského pojištění). 

Lepší alternativou tak pro podnikatele může být komerční pojištění nebo zvláštní finanční rezerva vyhrazena pro případy nemoci či například mateřství.