Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Změny v dani z příjmu pro OSVČ

Změny v dani z příjmu pro OSVČ

Vlivem zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 mil. Kč došlo i k růstu hranice ročních příjmů pro vstup do paušálního režimu daně na 2 mil. Kč. Protože tato hranice už znamená, že do režimu mohou vstoupit poplatníci daně s výrazně odlišnými příjmy, rozdělí se platba paušální daně do třech pásem, právě podle výše příjmů. Podrobněji o těchto změnách informujeme ve FAQ Co je paušální daň a kdy ji mohu využít?

Došlo také k navýšení minimální roční výše zdanitelných příjmů, která zakládá povinnost podat daňové přiznání. Zvětšila se tak skupina lidí, kteří kvůli svým příjmům daňové přiznání podávat nemusí. Přesněji jde o poplatníky, jejichž příjmy, které jsou předmětem daně, za rok nepřesáhly 50 000 Kč. Povinnosti podnikatelů podávat zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení přehledy, se tato změna nedotkne.

Od roku 2023 také přibude více subjektů, které musí podávat daňové přiznání elektronicky. Dříve platilo, že musí elektronicky podávat přiznání ve stanoveném formátu jen subjekty, které mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona. Od roku 2023 ale do této skupiny patří všechny právnické osoby bez výjimky a také všechny podnikající fyzické osoby. Subjektům z této skupiny, které dosud schránku nemají, bude stát datové schránky zřizovat postupně během prvního čtvrtletí 2023. O jejím založení budou písemně informováni.