Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2022

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Do kdy zaplatit daň?

Do kdy zaplatit daň?

Daň musíte zaplatit do konce řádného termínu, který platí pro podání daňového přiznání. Tento termín se každý rok trochu mění podle toho, zda vyjde na pracovní dny či víkend. Vždy se ale jedná o období na přelomu března a dubna. Za den platby se považuje den,kdy jsou prostředky připsány na účet finančního úřadu nebo uhrazeny v hotovosti na jeho pokladně, nikoli tedy den, kdy je odesíláte ze svého účtu. Nově platí, že bez sankce můžete daň uhradit ještě 3 pracovní dny po skončení řádného termínu. 

Výše úroků z prodlení, které se poté začínají načítat (a jejichž výše je nově sjednocená s občanským zákoníkem) se předepisuje a platí až v případě, že v úhrnu u jednoho druhu a správce daně za jedno období (nebo kalendářní rok) přesáhne 1000 Kč.

 

Daň můžete zaplatit převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti na pokladně České národní banky na účet finančního úřadu nebo na přímo na pokladně finančního úřadu.