Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2023

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ Nejčastější dotazy Do kdy zaplatit daň?

Do kdy zaplatit daň?

Daň musíte zaplatit do konce řádného termínu, který platí pro podání daňového přiznání (liší se podle toho, zda podáváte přiznání papírově, elektronicky nebo přes daňového poradce).

Termín se navíc každý rok trochu mění podle toho, zda vyjde na pracovní dny či víkend. Za den platby se považuje den,kdy jsou prostředky připsány na účet finančního úřadu nebo uhrazeny v hotovosti na jeho pokladně, nikoli tedy den, kdy je odesíláte ze svého účtu. Bez sankce můžete daň uhradit ještě 3 pracovní dny po skončení řádného termínu. 

Výše úroků z prodlení, které se poté začínají načítat (a jejichž výše je sjednocená s občanským zákoníkem) se předepisuje a platí až v případě, že v úhrnu u jednoho druhu a správce daně za jedno období (nebo kalendářní rok) přesáhne 1000 Kč. Úrok z prodlení odpovídá repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, navýšené o 8 procentních bodů.

Daň můžete zaplatit převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti na pokladně České národní banky na účet finančního úřadu nebo na přímo na pokladně finančního úřadu.