Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2024

Daňová kalkulačka OSVČ vypočte veškeré odvody osob samostatně výdělečně činných: daň z příjmů OSVČ, sociální pojištění OSVČ a zdravotní pojištění OSVČ.

Nacházíte se: Výpočet.cz Kalkulačka OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) neboli podnikatel podává daňové přiznání finančnímu úřadu a přehled o příjmech a výdajích OSVČ na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu za předchozí zdaňovací období. Veškeré uvedené odvody vám vypočte naše Daňová kalkulačka OSVČ.

Pokud je to pro OSVČ výhodné, je možné namísto skutečných výdajů zvolit výdajový paušál. Konkrétní výši výdajového paušálu pro vaši živnost se dozvíte v popisu výpočtu odvodů OSVČ.

 • Jaké jsou v roce 2024 minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění?

  Minimální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2024 je 3852 Kč u hlavní činnosti a 1413 Kč u vedlejší činnosti. Zálohu je nutné uhradit vždy do konce měsíce, za který se platí.

  Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění u hlavní činnosti je 2968 Kč. Musíte ji zaplatit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

 • Kdy mohu využít výdajový paušál?

  Výhodnost uplatnění výdajů paušálem si musí spočítat každý podnikatel sám. Jediné omezení, které zde platí, se vztahuje na výši příjmů, od kterých se dají paušální výdaje odečíst. Uplatnit se dají maximálně k příjmům do 2 mil. Kč.

  Nejvyšší uplatnitelné výdaje tedy činí:

  • 1 600 000 Kč u 80% paušálu,
  • 1 200 000 Kč u 60% paušálu,
  • 800 000 Kč u 40% paušálu,
  • 600 000 Kč u 30% paušálu.
 • Vyplatí se podnikatelům dobrovolná účast na nemocenském pojištění?

  OSVČ má z dávek nemocenského pojištění nárok jen na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné.

  Nemocenské se v případě pracovní neschopnosti vyplácí až od 15. dne, takže pro podnikatele tato dávka nemá smysl pro krytí krátkých nemocí a na místě je zvážit komerční pojištění.

  Bez účasti na tomto pojištění nevznikne nárok na mateřskou, která ale pro OSVČ vychází velmi nízká.

 • Jaké slevy se dají odečíst od daně z příjmů?

  Zákon o daních z příjmů umožňuje v případě vzniku nároku uplatnit následující daňové slevy:

  • sleva na poplatníka,
  • sleva pro držitele průkazu ZTP/P
  • sleva na vyživovanou manželku a vyživovanou manželku ZTP/P
  • sleva na invaliditu
  • sleva na studenta*
  • sleva za umístění dítěte*
  • sleva na děti (daňové zvýhodnění).

  * Od roku 2024 se tyto daňové slevy ruší. Naposledy půjdou uplatnit pro příjmy za rok 2023.

 • Co musím udělat, když chci začít podnikat?

  Odpověď záleží na tom, jakým zákonem se plánovaná podnikatelská činnost bude řídit. Nejčastěji jde o živnost a je nutné zřídit živnostenský list (např. advokátní, notářskou či autorskou činnost ale upravují jiné, samostatné zákony).

  Přes živnostenský úřad zároveň ohlásíte svou činnosti a oznámíte podnikání okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. (Registrační povinnost u finančního úřadu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se od roku 2024 ruší.)

   

Zobrazit další nejčastější dotazy